Dự án đã thực hiện

Nha khoa Hồng Ngọc

Diện tích :

Hoàn thành : 06-2021

Đọc thêm

Xây nhà trọn gói Anh Lý

Diện tích : 140m2

Hoàn thành : 05-2021

Đọc thêm

Xây nhà trọn gói Chú Quang

Diện tích : 210m2

Hoàn thành : 03-2021

Đọc thêm

Bảo hiểm xã hội tỉnh TT.Huế

Diện tích : 5000m2

Hoàn thành : 01-2020

Đọc thêm

Nhà ga Cầu Cảng

Diện tích : 3320m2

Hoàn thành : 06-2019

Đọc thêm

Showroom Toyota 3S Huế

Diện tích : 1080

Hoàn thành : 10-2019

Đọc thêm